Hål 16

Banguide hål för hål: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  PDF: alla 18 hål